Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Slavnostní zahájení projektu Fondu soudržnosti EU

SCARON Production se opět prosadil ve výběrovém řízení na fullservisové zajištění prestižní akce „slavnostní zahájení projektu - Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. Etapa“.

Tento projekt patří svým rozsahem mezi nejvýznamnější investiční akce podporované Fondem soudržnosti EU v ČR.

Cílem celodenního programu je nejen slavnostně zahájit projekt, ale také poskytnout mládeži zábavnou formou informace o hospodaření s vodou.

Oficiální části se zúčastnil náměstek ministra Životního prostředí Ing. Pavel Labounek, zástupci Krajského úřadu Olomouc, Fondu soudržnosti EU a starostové zainteresovaných obcí.

Slavnostní ukončení projektu EU

Skupina SCARON Group byla vyzvána, aby fullservisově zajistila akci Slavnostní ukončení první fáze projektu „zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“. SCARON reklamní studio připravilo veškeré tiskové materiály (pozvánky, reklamní postery, informační letáky), SCARON Production programově a organizačně zajistil celý průběh akce a FOTOFOKUS z celé akce vytvořil multimediální DVD, které obsahuje nejen kamerové záběry, ale i fotografie a další informace.

Napište nám e-mail: scaron@scarongroup.cz
Kontaktní adresa: SCARONGroup • Gen. Svobody 6 • 78701 Šumperk • tel./fax: +420 583 212 293 • GPS: 49°57'58.915"N, 16°58'24.358"E
Vytisknout stránkuMapa webu • Copyright 1996-2011 SCARON, s.r.o.